Start arrow Nowe kierunki

Nowe kierunki

  • Nowe wyzwania naszej firmy to sprzt poowowy dla ryboówstwa Morza Adriatyckiego oraz reszty basenu Morza ródziemnego. Firma Rete Maris Ltd zaoona wspólnie z partnerami chorwackimi , majca swoj siedzib na wyspie Pag w Chorwacji ma na swoim koncie udane rezultaty w opracowanym wspólnie woku dennym. Bezporednie podwodne obserwacje tego woka naturalnej wielkoci prowadzone w tym morzu pozwalaj mie nadziej, e kierunek ten bdzie si pomylnie rozwija.
  • Zwikszona aktywno w stron odbiorców Europy zachodniej oraz odbiorców w innych rejonach wiata, szczególnie w tych gdzie sprzt nasz od lat pracuje i spisuje si dobrze.
  • Zwrócenie si w stron ryboóstwa zwizanego z hodowl ryb w zakresie sprztu i urzdze poowowych.
  • Rozwijanie dziaalnoci w kierunku wykorzystania sieci w sporcie i innych gaziach przemysu.
  • Obsuga statków , w tym handlowych w zakresie produkcji i dostarczania zawiesi.