Start arrow Posiadamy wiedzę

Posiadamy wiedzę

    Nasi inżynierowie wykorzystując nowoczesne materiały oraz wspólpracując z rybakami ciągle udoskonalają sprzęt połowowy czyniąc go coraz bardziej łownym i powodując mniejsze zużycie paliwa .

    Prowadzimy ściśła wspólpracę z wieloma ośrodkami naukowymi takimi jak np. Morski Instytut Rybacki czy Akademia Rolnicza i jej unikalna stacja badań modelowych na jeziorze Ińsko, gdzie włoki i ich zachowanie w wodzie są badane w małej skali co pozwala na uzyskanie bardzo dobrych i zbliżonych do warunków realnych wyników wykorzystywanych poźniej do produkcji narzędzi połowów.

    Nasze prace projektowe oprócz tradycyjnych metod wykorzystują również programy symulacyjne CADTRAWL oraz CATS pozwalającym zweryfikować założenia i wyniki z innych źródeł w celu dalszego udoskonalania sprzętu połowowego.

    Prowadzimy wymianę doświadczeń z innymi sieciarniami w zakresie wykonywania sprzętu połowowego dla osiągnięcia najwyższej jakości respektując przy tym przyzwyczajenia lokalnych grup rybackich.